Nowa funkcjonalność

Powiadomienie sms Dodaliśmy nową opcję [czy_sms_o_sciezce_dodatkowej] . Wartość domyślna jest  ustawiona na [T]. Ustawienie to powoduje, iż po przekroczeniu zadanych progów wzrostu i spadku system wysyła informację sms-ową o tym fakcie. Jest to przydatne gdy chcemy na bieżąco reagować na sytuację na giełdzie np. podczas gwałtownego wzrostu lub spadku po Read more…

Nowa funkcjonalność

Zróżnicowanie odjętych procentów Zróżnicowaliśmy odjęte procenty w zależności od operacji kupna lub sprzedaży. W tej chwili dla każdej z możliwych operacji istnieje oddzielna opcja odejmowania procentu portfela w zależności od  jej kolejnego wystąpienia.  Przykład: Jeżeli po operacji kupna kurs wzrasta to możemy ustawić , że przy pierwszej sprzedaży AI-CryptoBot nie Read more…

Nowa funkcjonalność

Zmiana kursu Dodaliśmy możliwość ręcznej zmiany kursu zakupionej pozycji. Wybierając opcję [Szczegóły zakupów], obok każdego wiersza pojawił się przycisk [Zmień Kurs]. Po dokonaniu zmiany  w systemie BOT’a zostanie automatycznie  wygenerowana operacja [SPRZEDAŻ] , aby odzwierciedlić faktyczny stan portfela. Dodatkowo z portfela zyskowego na giełdzie do portfela głównego PLN zostaną przesunięte środki Read more…

pl_PLPolish